Tham vấn cộng đồng xây dựng Ngôi làng hạnh phúc


Đăng lúc: 09:12:03 18/12/2018 - Đã Đọc: 841

Trong khuôn khổ dự án WEAVE, ADC đã tổ chức các buổi tham vấn với cộng đồng người dân hai thôn Nà Đon (xã Thanh Vận) và Tổng Vụ (xã Mai Lạp) để tìm ra những tiêu chí, mong muốn của người dân về một Ngôi làng Hạnh phúc.

Qua thảo luận, chia sẻ với người dân hai thôn, các tiêu chí cơ bản về các vấn đề như kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế và môi trường đã được xây dựng. Từ đó, ADC sẽ tiếp tục thảo luận với người dân để hoàn thiện các tiêu chí xây dựng Ngôi làng hạnh phúc.

Nhà tài trợ và Đối tác